Årsrapport 2021

6.5.4 Forebygging vold og trusler

Alle ansatte skal oppleve vern mot vold og trusler fra brukere og pårørende (jf. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A). Arbeidet med systematisk forebygging og oppfølging av vold og trusler pågår videre i 2022. Hendelser med vold og trusler er den hendelsestypen det meldes flest avvik om i avviks- og forbedringssystemet «Si ifra!».

Prosjektet Trygg til stede har jobbet med å etablere et helhetlig system for opplæring i forebygging av vold og trusler, samt å systematisk øve på dette. Opplæringen har ulik tilnærming, tilpasset den aktuelle risikoen for vold og trusler i tjenesteområdene. Under pandemien er digital opplæring tatt i bruk.  Kursvirksomhet i MAP (mestring av aggresjonsproblematikk) har vært skjøvet på under pandemien, men ble startet opp igjen mot slutten av 2021. MAP prøves ut i seks virksomheter innen helse og velferd. Instruktørutdanningen ble gjennomført i sin helhet og instruktørene holdt deretter tre kurs i egne virksomheter. Videre opplæring er utsatt av smittevernhensyn i virksomhetene.

Kommunen har rammeavtale med kursholder i forebygging av vold og trusler. I 2021 ble det gjennomført nettbasert opplæring for en gruppe av ansatte innen innbygger og samfunnskontakt, samt skole. I tillegg gjennomførte blant andre STOLT-skolene fysisk opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen.