Årsrapport 2021

6.5.3 HMS-kompetanse

Lovpålagt HMS-opplæring og samarbeid med KS

Under koronapandemien har den lovpålagte HMS-opplæringen for ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud blitt utsatt grunnet smittevernhensyn. Opplæringen foregår vanligvis som klasseromsundervisning, og muligheter for gjennomføring har fortløpende blitt vurdert. Som en midlertidig løsning har det blitt lagt til rette for å gjennomføre HMS-opplæringen som e-læring. Opplæringsplaner har blitt tildelt både ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud. I tillegg ble det i november 2021 gjennomført to dagers fysisk grunnkurs i HMS-opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Dette kurset fikk også ledere mulighet til å delta på.

I 2021 ble det utviklet e-læringskurs i HMS for ansatte som inngår i obligatorisk grunnopplæringsplan. Kurset skal bidra til å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i systematisk HMS-arbeid på overordnet nivå. I tillegg vil dagens e-læringskurs i sykefravær for ansatte bli utvidet for å gi mer dybdekompetanse innen HMS. Det er leders ansvar å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for den enkelte arbeidsplass. Dette har blitt satt i system ved bruk av sjekkliste for nyansatte, og ved å tildele opplæringsplaner til alle ansatte.

Stavanger kommune har siden høsten 2020 samarbeidet med KS og andre storbykommuner om å utvikle et digitalt grunnkurs i arbeidsmiljø. Målgruppen for kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men også andre vil kunne ha nytte av kurset. E-læringskurset er tilpasset spesielt til arbeidsmiljørisiko i kommunal sektor, og blir et viktig element i system for HMS-opplæring i fremtiden. E-læringskurset ble ferdigstilt ved årsskiftet 2021/2022 og vil etter planen bli iverksatt i 2022. E-læringskurset dekker deler av tema i den lovpålagte opplæringen i HMS-grunnkurs. I tillegg vil det bli lagt til rette for fysisk opplæring/kurs i enkelte tema som for eksempel psykososialt arbeidsmiljø og kommunens HMS-systemer.

Det videre utviklingsarbeidet med en helhetlig gjennomgang og forbedring av all lovpålagt HMS-opplæring vil bli prioritert i 2022.