Årsrapport 2021

6.2.2 Lønnspolitikk

Kommunedirektøren og fagforeningene ble i januar enige om å lage en midlertidig lønnspolitikk som skulle gjelde for lønnsforhandlingene i 2021, og utsette arbeidet med ny lønnspolitikk for Stavanger kommune til vinteren 2022. Årsaken til utsettelsen var at det pågikk store og omfattende utviklings- og endringsprosesser som ny organisasjonsstrategi og prosjekt Foretak til basis. I samarbeid med fagforeningene ble det utarbeidet en lønnspolitikk for lokale lønnsforhandlinger i 2021. De lokale partene er ikke omforent om kriteriene for lokale lønnstillegg.