Årsrapport 2021

6.16.1 Strategi for kommunens forskningssatsing

Arbeidet med kommunens første forskningsstrategi pågår. Utgangspunktet for strategien vil være de utfordringene kommunen står overfor og hvilke strategiske grep som må til for å møte dem. Forskning gir ny innsikt og kunnskap, men den må også tas i bruk. Planen forventes ferdig i løpet av 2022.