Årsrapport 2021

6.15 Aktiv bidragsyter i utviklingen av kommunal sektor

KS er en premissgiver i digitalisering av kommunal sektor, og er med det en pådriver og samordner i digitaliseringsarbeidet. Gjennom KommIT-rådet bidrar kommuner og fylkeskommuner til å styre digitaliseringsarbeidet i sektoren, og er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Kommunedirektøren i Stavanger er medlem av KommIT-rådet. KS har over tid fått styrket sitt mandat innenfor digitaliseringsområdet og skal være en pådriver for kompetanse, utvikling og utbredelse av felles løsninger. Stavanger kommune har vært toneangivende i utviklingen ved at kommunen har engasjert seg i arbeidet med flere nasjonale fellesløsninger. Eksempelvis DigiSoS og DigiBarnevern.