Årsrapport 2021

6.14 AI4Cities – Banebrytende klimaarbeid i EU-prosjekt

Stavanger kommune skal gjøre store reduksjoner i klimagassutslipp innen 2030. For å få til dette må kommunen og innbyggerne gjennomføre vesentlige endringer, særlig på områdene mobilitet og energi. AI4Cities er et prosjekt hvor Stavanger kommune sammen med Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn og Parisregionen (CapDigital) utfordrer leverandører og utviklere til å skape morgendagens løsninger for nettopp energi og mobilitet. Løsningene skal være basert på kunstig intelligens, og ønskes å kunne bidra til betydelige reduksjoner i byenes utslipp. I 2021 har 40 utvalgte leverandører først jobbet med videreutvikling av sine konsepter. De 20 beste av disse har så jobbet med å utvikle sine prototyper. De 6 beste løsningene skal etter planen testes i byene fra våren 2022. Ai4Cities gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse (PCP). Byene har sammen utfordret utviklere på en åpen måte som både har skapt stor interesse, og en stor variasjon av ulike typer løsninger. Gjennom AI4Cities jobber kommunen med innovasjon på en ny måte, en måte som inviterer inn leverandører til å løse kommunens utfordringer, men samtidig gir dem muligheten til å rette disse løsningene mot et langt større marked av europeiske byer. Gjennom kommunens tette samarbeid med andre offensive europeiske byer i et slikt prosjekt skaper vi store muligheter for bærekraftig næringsutvikling.