Årsrapport 2021

6.10.3 Fabrikken innovasjonsverksted

Kommunedirektøren la i 2021 grunnlaget for åpningen av et internt ressurssenter og en veiledningstjeneste for innovasjon. Høsten 2021 startet planleggingen av en felles kreativ verkstedsarena i kommunens kurs- og kompetansesenter i Sandvigå 7. Innovasjonsverkstedet skal legge til rette for å utvikle nye løsninger og velferdstjenester gjennom å jobbe i kreative prosesser og gjennom eksperimentering og samarbeid på tvers. Fabrikken innovasjonsverksted åpner første halvår 2022.