Årsrapport 2021

5.2.3 Teststrategier under endring

I 2021 har Stavanger kommune på det meste hatt åpent tre teststasjoner. I løpet av 2021 er det tatt 193 049 PCR – tester på teststasjonene.

De nasjonale teststrategiene endret seg noe i løpet av året. Stavanger kommune har fulgt retningslinjene som nasjonale helsemyndigheter har lagt. I første halvdel av 2021 var kravet en kommunal testkapasitet på 5 prosent av befolkningen per uke. Etter sommeren ble dette justert ned til 1 prosent av befolkningen per uke, i tråd med fremdriften i vaksinasjonsprogrammet. Det ble planlagt for å ha mulighet til å skalere opp til 5 prosent testkapasitet innen 5 dager i perioder med høye smittetall. Stavanger kommune løste dette ved å ta i bruk flere teststasjoner når dette var nødvendig og justere personell etter behov gjennom hele perioden.

Etter sommeren valgte staten å formidle hurtigtester til alle landets kommuner for at innbyggerne selv kunne teste seg. Stavanger kommune har delt ut gratis hurtigtester til innbyggerne ved fem utdelingsstasjoner. I tillegg har barnehager, skoler og studiesteder for høyere utdanning delt ut gratis selvtester fra kommunens lager. Økt smitte utfordret kapasitetene på kommunens teststasjoner, samtidig som økt bruk av hurtigtester høsten 2021 avlastet presset på teststasjonene.