Årsrapport 2021

5.2.2 Smitteutvikling

I 2021 var smitteutviklingen svingende fram til og med oktober før smitten steg markant. Året startet med 483 smittede i januar mot 215 smittede i oktober. Høyeste smittetall i første halvår var i april. Det ble også registrert økt smitte i skoler og barnehager ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår. I november steg smitten igjen etter en periode med færre smitteverntiltak. I desember ble en ny virusvariant Omikron dominerende. Viruset var mer smittsomt og samtidig mindre farlig enn tidligere mutasjoner av koronaviruset. I desember ble det registrert 3746 smittede.

Figur 5.1 Smitteutvikling i Stavanger 2021 Kilde: FHI