Årsrapport 2021

4.5.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle fremtidige underskudd eller tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Den resterende andelen er finansiert med fremmedkapital/lån. Som det fremgår av tabell 4.25 så var egenkapitalprosenten per 31. desember 2021 på 37,2 %.

EgenkapitalprosentRegnskap per 31.12.2021Regnskap per 01.01.2021
Egenkapitalprosent37,2 %34,9 %
Tabell 4.25 Egenkapitalprosent
Last ned tabelldata (Excel)

I kommuneloven med forskrifter er det ikke fastsatt krav til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i nøkkeltallene. Et betydelig investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak vil over tid bidra til å svekke soliditeten.