Årsrapport 2021

4.5.1 Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Nøkkeltallene forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide omløpsmidlene.

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Tabell 4.24 viser at likviditetsgrad 1 og 2 var på henholdsvis 2,41 og 1,66 per 31. desember 2021. Likviditeten er følgelig styrket fra nivået per 1. januar 2021. Likviditeten vil imidlertid kunne svinge betraktelig i løpet av året. Likviditetssituasjonen gjennom året er nærmere omtalt i kapittel 4.6 og Årsrapport 2021 – Likviditets- og låneforvaltning. Likviditeten vil svekkes dersom det korrigeres for akkumulert premieavvik (Likviditetsgrad 1 er da på 2,03).

LikviditetsgradRegnskap per 31.12.2021Regnskap per 01.01.2021
Likviditetsgrad 1 2,41 2,14
Likviditetsgrad 2 1,66 1,47
Tabell 4.24 Likviditetsgrad 1 og 2
Last ned tabelldata (Excel)