Årsrapport 2021

4.1.5 Investeringsnivå

For å bidra til en god balanse mellom de finansielle måltallene og kommunens behov, er det avgjørende å ha et investeringsnivå som samsvarer med kommunens løpende inntekter. Et høyt investeringsnivå stiller større krav til overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering. Målet er å ha et investeringsnivå som ikke er høyere enn 11-12 % av driftsinntektene.

Figur 4.4 viser at investeringsnivået i 2021 er på 10 % av driftsinntektene. Utviklingen har vært i ønsket retning siden de høye nivåene i 2012 og 2013.

Figur 4.4 Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene for tidligere Stavanger kommune i årene 2012-2019, og ny sammenslått kommune fra 2020.