Årsrapport 2021

11.1 Innledning

God samfunnsdialog er basis for alt arbeid i innbygger og samfunnskontakt.

Det siste året har tjenesteområdet vært tettere enn noensinne på innbyggere, kultur- og næringsliv. Engasjementet via frivilligheten og kommunedelsutvalgene er økende, og aldri før har så mange brukt kommunens digitale informasjonskanaler som nå.

Kravet om klar og forståelig informasjon fra offentlig sektor er nå lovfestet. Etter mange år med klarspråk-arbeid har Stavanger kommune et solid grunnlag for å innfri påleggene i den nye språkloven, som trådte i kraft januar 2022.